Retirement of Kaumatua Te Porohau Ruka Te Korako

 

Friday 3rd November 2017
The Waitaha Grandmothers Executive Council advise that the Rangatira Te Porohau Ruka Te Korako has retired  from his  work for the Nation of  Waitaha and in connection with the claim Wai 1940.
We acknowledge and are grateful for his past advice, direction and  expertise in maoritanga and tohunga -matauranga.
The Wananga of Waitaha were his conception.
He played a major part in reopening the Greenstone Trails, where both Te Ika o Maui and Te Waipounamu Waitaha were involved.
We wish him well in his retirement.
Te Rangapu Ruka Te Korako. Matriarch.
Waitaha Executive Grandmothers Council
Waitaha Grandfathers Council
Waitaha Researchers. Next Generation.
Takina te kawa tuatahi
Takina te kawa tuarua
Takina te kawa tuatoru
Ko te kawa nui
ko te kawa roa 
Ko te kawa tapu
TAKINA TE KAWA O IO MATUA KORE.